Kim jest rzecznik patentowy?

i dlaczego przedsiębiorcy potrzebują rzeczników patentowych

Rzecznik patentowy jest pełnomocnikiem tj. reprezentuje klienta na mocy udzielonego przez niego pełnomocnictwa i działa w jego imieniu przed Urzędem Patentowym RP (UPRP),  przed Biurem Międzynarodowym (WIPO), przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), przed sądami powszechnymi (w tym WSA i NSA) w sprawach z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej.

Podstawa prawna

Rzecznik patentowy = prawnik + inżynier

Prawo

Posiadana przez nas wiedza z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej (IP) zapewnia naszym klientom profesjonalną obsługę zgodnie z procedurami obowiązującymi  w UPRP, EPO, WIPO, EUIPO i sądami powszechnymi.

Technika

Posiadamy wiedzę z różnych dziedzin techniki, takich, jak: mechanika, hydraulika, elektronika i elektrotechnika, chemia, czy informatyka. Wiedza ta jest wymagana do stworzenia optymalnego opisu patentowego i opracowania jak najszerszych zastrzeżeń patentowych dla naszych klientów.

Dlaczego potrzebujesz NASZEGO rzecznika patentowego?

Rozwiążemy złożone problemy

opracujemy złożone opisy patentowe wymagające specjalistycznej wiedzy, zgodnie z wymaganiami proceduralnymi

Zaoszczędzisz swój cenny czas

korespondencja z Urzędami i pełnomocnikami, wnioski, opisy, rysunki – zostaw to nam, TY zajmij się swoimi sprawami

Znajdziemy optymalne rozwiązanie

doradzimy, jak to osiągnąć najtaniej i najszybciej,

Zawsze odpowiadamy na czas

terminowo odpowiadamy na pisma z Urzędów patentowych  i wezwania dotyczące Twoich zgłoszeń

Przeprowadzimy badania patentowe

przeszukamy bazy patentowe, co pozwoli Ci uniknąć poniesienia dodatkowych kosztów w przypadku negatywnych wyników analizy Twojego rozwiązania

Stworzymy profesjonalną dokumentację

opracowujemy szczegółowe, specjalistyczne i zgodne z wymogami opisy i zastrzeżenia patentowe, rysunki  i inne niezbędne dokumenty

Zgłosimy Twoje rozwiązanie

wraz z opracowaną dokumentacją złożymy wnioski o ochronę znaku towarowego, wzóru przemysłowego, wzóru użytkowego, patentu na wynalazek

Reprezentujemy Cię w sądach

doświadczenie inżynierskie pozwala rzecznikowi lepiej bronić Twoich interesów w sprawach technicznych, niż przeciętnemu radcy prawnemu / adwokatowi

Przygotowujemy umowy licencyjne

nasze umowy zapewnią Ci maksymalne korzyści na Twoich warunkach

Monitorujemy Twoje znaki towarowe

kontrolujemy, czy konkurencja nie próbuje naruszyć i/lub skopiować Twojej marki

Poszerzamy Twoją ochronę

 do ochrony rozwiązania  poza Polską dobierzemy odpowiednią procedurę (EPO, WIPO, PCT, EUIPO)

Współpracujemy z zagranicą

od lat ściśle współpracujemy z kancelariami z każdego kontynentu i umożliwiamy ochronę na całym świecie

Chroń swoją MARKĘ, chroń swoje POMYSŁY

zanim będzie na to za późno

Sprawdź ofertę

lub

Złóż zapytanie