Monitoring znaków towarowych

Czy wiesz, że od 15.04.2016 Twoje zarejestrowane znaki towarowe nie stanowią już żadnej przeszkody dla nowych zgłaszanych w UPRP znaków towarowych? Polski Urząd Patentowy nie sprawdza już bowiem, czy nowy, zgłaszany znak nie narusza znaków tych zarejestrowanych wcześniej!

TERAZ TO TY…

…jesteś zobowiązany do śledzenia nowych zgłoszeń znaków towarowych! Jedyną możliwością, aby Twój potencjalny naruszyciel nie uzyskał ochrony jest terminowe wniesienie sprzeciwu. Oznacza to konieczność ciągłego monitorowania baz znaków towarowych! Nie masz na to czasu? ZLEĆ to specjalistom!