Umowy, Opinie, Wyceny

Umowy, opinie i wyceny u rzecznika patentowego

Jeżeli Twoja firma zamierza sprzedać znak towarowy, zamierza udzielić licencji na używanie wynalazku, potrzebuje opinii prawnej dla wzoru użytkowego lub innej opinii / umowy, nasze biuro służy pomocą w opracowaniu treści takich dokumentów.

Przed sprzedażą Twojego wynalazku lub znaku towarowego niezbędnym etapem jest wycena jego wartości – szacunkowa wycena wartości niematerialnej i prawnej wynalazku, znaku towarowego lub innej formy wartości niematerialnej, nasze biuro posiada bardzo duże doświadczenie w tym zakresie. Nasi rzecznicy patentowi przeprowadzą cały proces wyceny, tak abyś sprzedał swoje prawa za realną, najlepszą cenę.

Realizacja opracowywania umów, opinii i wycen w naszej kancelarii patentowej

Pamiętaj, że pomimo tego iż pochodzimy z Rzeszowa – działamy globalnie. Współpracujemy z klientami z całej Polski, jak również obsługujemy zagranicznych klientów. Praca głównie przebiega online.

  1. Zapytanie

Przekazując nam zapytanie odnośnie umowy, opinii lub wyceny, przekażemy wszelkie informacje dot. kosztów takiej dokumentacji, potrzebnych informacji i/lub dokumentów.

  1. Realizacja

Po zawarciu umowy, przystępujemy do realizacji opracowania umowy, opinii lub wyceny. W zależności od zakresu i rodzaju dokumentu, prace trwają od 2 do 30 dni.

  1. Zrealizowana usługa

Po zakończeniu prac, przekażemy Ci dokument w wybranej przez Ciebie formie.

Częste pytania dot. umów, wycen i opinii

Do opracowania umowy potrzebujemy: - Nazwę Zleceniodawcy (imię, nazwisko, adres; nazwa firmy, adres, NIP); - Informację, czego dotyczy opinia / umowa / wycena; - Uzupełniony kwestionariusz informacyjny /dla wyceny/; Na podstawie w/w informacji przekażemy: - Umowę, zlecenie i pełnomocnictwo /jeżeli niezbędne/; - Dokumentację.
Tak, należy przekazać odpowiedni wniosek do urzędu o wpis o licencję.