Mateo

Niniejszym PHU „MATEO” Stanisław Cabaj poleca kancelarię patentową INICJATOR oraz pracujący tam zespół specjalistów – rzeczników patentowych jako partnerów biznesowych, którzy skutecznie pomagają w ochronie własności intelektualnej i przemysłowej.

Zespół rzeczników patentowych INICIATOR pomaga nam m.in. w ochronie naszych marek i logo, w tym w zakresie badania zdolności rejestrowej dla opracowywanych przez nas nazw i grafik. Współpraca przebiega bardzo sprawnie i zawsze otrzymujemy jasne wyjaśnienie w kwestiach związanych z ochroną prawną, zwłaszcza w zakresie rejestracji znaków towarowych.

Przedmiotowa kancelaria patentowa to eksperci, którzy doradzają najwłaściwsze strategie ochrony swojego IP. Mając na uwadze rozwój naszej firmy o nowe produkty, które ukażą się w przyszłości, wierzymy, że będziemy kontynuować z nimi współpracę.

Reasumując polecamy Biuro Patentowe INICJATOR z Rzeszowa jako skutecznego partnera biznesowego