TADEUSZ WARZYBOK

TADEUSZ WARZYBOK

Europejski Rzecznik Patentowy oraz zawodowy przedstawiciel przed EUIPO

PREZES ZARZĄDU

UPRAWNIENIA:

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, posiadający duże doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach technicznych zdobywane w WSK Świdnik, WSK-Rzeszów, Biurze Projektów Przemysłu Terenowego oraz w zawodzie rzecznika patentowego. Ponadto przez dwie kadencje był przewodniczącym Okręgowej Rady Rzeczników Patentowych Okręgu Podkarpackiego i członkiem Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Reprezentuje PAŃSTWA INTERESY w zakresie:
prawa własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych), prawa autorskiego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

PONAD 40-LETNI STAŻ ZAWODOWY NA STANOWISKU RZECZNIKA PATENTOWEGO

12 – letni staż

na stanowisku rzecznika patentowego w biurach projektowych

20 – letni staż

na stanowisku Kierownika Ośrodka Wynalazczości i Ochrony Patentowej Politechniki Rzeszowskiej,

od 1989 roku

pełni funkcję prezesa zarządu Biura Patentowego INICJATOR

dokonując kilkuset zgłoszeń patentowych z dziedziny mechaniki, metalurgii, elektroniki, energetyki i automatyki oraz chemii i budownictwa oraz kilkuset zgłoszeń wzorów przemysłowych i znaków towarowych

  • wpis na listę polskich rzeczników patentowych w Urzędzie Patentowym RP w 1970r. pod Nr 835
  • wpis na listę europejskich rzeczników patentowych w 2004r pod Nr 137620 uprawniający do występowania przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz Biurem Międzynarodowym (WIPO) w sprawach związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych i przemysłowych w dowolnych wybranych krajach świata
  • wpis na listę zawodowych pełnomocników pod Nr 28070 z 2004r. uprawniający do występowania przed Europejskim Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante (Hiszpania), w sprawach związanych ze zgłaszaniem do ochrony znaków towarowych Wspólnoty i wzorów przemysłowych Wspólnoty