Walka w sądzie

Chronimy Twoje prawa – działamy w urzędach i sądach!

ZIELONE ŚWIATŁO
list ostrzegawczy

 

 

Zanim zapalisz swojemu naruszycielowi żółte światło – rozpoczynając agresywne działania urzędowe (dodatkowe koszty) – warto nawiązać kontakt z naruszycielem i wezwać go do dobrowolnego wycofania się z rynku. Opracujemy odpowiedni list ostrzegawczy i wyślemy go do naruszyciela.

ŻÓŁTE ŚWIATŁO
rozpoczęcie postępowania

 

 

Jeżeli Twój naruszyciel nie zrezygnuje z ubiegania się o rejestrację identycznego i/lub podobnego pomysłu lub nie zaprzestanie naruszać Twoich praw rozpoczynamy procedurę przed urzędem, bądź procedurę sądową. Analizujemy dowody, przygotowujemy argumentację i składamy sprzeciw lub pozew do sądu.

CZERWONE ŚWIATŁO
naruszyciel ma prawa

 

 

Jeżeli naruszyciel uzyskał już prawa wyłączne (np. prawo ochronne, patent, prawo z rejestracji) i złożenie sprzeciwu nie jest już możliwe, a Ty byłeś wcześniej na rynku, to w Twoim imieniu podejmujemy się unieważnienia takiego prawa.

CZERWONE ŚWIATŁO
naruszyciel ma prawa

 

 

Jeżeli naruszyciel uzyskał już prawa wyłączne (np. prawo ochronne, patent, prawo z rejestracji) i złożenie sprzeciwu nie jest już możliwe, a Ty byłeś wcześniej na rynku, to w Twoim imieniu podejmujemy się unieważnienia takiego prawa.

CZERWONE ŚWIATŁO
naruszyciel nie ma praw

 

 

Jeżeli naruszyciel nie posiada żadnych praw do korzystania z Twojego rozwiązania, bądź do niego podobnego rozpoczynamy postępowanie sądowe przed odpowiednim Sądem Powszechnym, w którym domagać się będziemy zaniechania naruszania i uzyskania dla Ciebie rekompensaty finansowej.

A co jeśli jesteś po drugiej stronie ?!
Bronimy Twoich interesów!

 ZIELONE ŚWIATŁO
otrzymałeś list ostrzegawczy

 

 

W przypadku, gdy otrzymałeś list ostrzegawczy udzielimy Ci eksperckiej opinii na temat zasadności zawartych w nim zarzutów i doradzimy, jakie podjąć dalsze działania tj., czy uznać zarzuty za bezzasadne i stanowczo odpowiedzieć na list lub w przypadku zasadności zarzutów, podejmiemy wszelkie działania, by doprowadzić do polubownego załatwienia sprawy.

ŻÓŁTE ŚWIATŁO
rozpoczęto wobec Ciebie postępowanie

 

 

Jeśli Twój przeciwnik złożył sprzeciw do Urzędu opracowujemy szczegółową analizę techniczno-prawną postawionych zarzutów i udzielamy merytorycznej odpowiedzi.

CZERWONE ŚWIATŁO
sprawa jest już w Sądzie

 

 

W przypadku wystąpienia sprawy sądowej reprezentujemy Cię, jako Twój Pełnomocnik przed odpowiednimi Sądami. Chronimy Twoich interesów. Zaufaj nam i naszemu ponad 40-sto letniemu doświadczeniu!