Co to jest i jak chronić wynalazek

Co to jest wynalazek?

patenty-wynalazki-rzeszow-inicjator-cstgn-rzecznik-patentowy

Wynalazek – nowe i oryginalne rozwiązanie problemu technicznego. Najczęściej to nowe urządzenie lub jego element (podzespół), specjalna receptura, metoda lub proces, dzięki którym możliwe jest wykonanie jakiejś czynności w sposób sprawniejszy, bezpieczniejszy, wydajniejszy, tańszy lub jakościowo lepszy. Wynalazek musi spełniać następujące warunki:

  • nowość światowa – rozwiązanie do daty jego zgłoszenia w Urzędzie nie może być znane – nie może być podane do wiadomości publicznej tj. publikowane na stronach internetowych, pokazywane na targach, sprzedawane itp. (publikacje zagraniczne sprzed daty zgłoszenia również wpływają na brak nowości!)
  • oczywistość – rozwiązanie to nie może wynikać w sposób oczywisty dla fachowca z danej dziedziny techniki z rozwiązań dostępnych na rynku
  • przemysłowa stosowalność – wyrób musi nadawać się do produkcji, a technologia lub sposób produkcji musi mieć możliwość wielokrotnego odtwarzania

Wynalazkami mogą być na przykład: różnego rodzaju maszyny i mechanizmy, receptury i przepisy, linie produkcyjne, technologie, układy elektroniczne i inne.

Co przygotować do ochrony wynalazku?

W dokumentacji patentowej dla wynalazków oprócz specjalistycznego opisu, wykonanego zgodnie z procedurami i sporządzonego przez rzecznika patentowego kluczowym elementem jest wizualne przedstawienie Twojego rozwiązania. Aby Twój rzecznik mógł wykonać opis i zgłosić wynalazek do ochrony powinieneś dostarczyć mu odpowiedni materiał ilustracyjny, który w zależności od rodzaju wynalazku ma postać rysunków technicznych lub schematów blokowych* – oczywiście po wcześniejszej konsultacji z rzecznikiem (podpowie on na jakich elementach należy się skupić)

Jeśli Twój wynalazek = wyrób / urządzenie / mechanizm / zestaw urządzeń TO powinieneś przygotować rysunki techniczne*, zawierające:

Wyrób pokazany w całości

wzor-uzytkowy-dokumentacja-techniczna-cstng-rzeszow

Przekroje techniczne

wzor-uzytkowy-rysunki-techniczne-cstng-rzeszow

Szczegóły techniczne

Jeśli Twój wynalazek = linia technologiczna TO powinieneś przygotować:

Schemat blokowy

Opis przebiegu technologicznego

Jeśli Twój wynalazek = sposób / metoda wykonania TO powinieneś przygotować:

Schemat blokowy

Opis procesu

Parametry i warunki procesu

Jeśli Twój wynalazek = receptura / przepis TO powinieneś przygotować:


Skład procentowy składników


Kolejność i metodę ich łącznia

Wymagane warunki do wyprodukowania

Oprócz tego należy wskazać rzecznikowi patentowemu jakie zalety posiada Twoje rozwiązanie, czym różni się od tych dostępnych na rynku oraz podać kompletne nazewnictwo techniczne (niepotoczne) wszystkich części składowych rozwiązania (numeracja na rysunku technicznym  złożeniowym lub schematach blokowych wraz z opisem*)

*Nie wiesz, jak zrobić rysunki techniczne / nie masz do tego narzędzi / chcesz zaoszczędzić czas na tworzeniu dodatkowych ujęć i wprowadzaniu poprawek przez rzecznika patentowego? Optymalny materiał ilustracyjny przygotujemy za Ciebie razem z CSTNG

Co może być wynalazkiem (praktyczne i chronione przykłady)?

Sposób odnawiania plików

Nr wynalazku: 368276

Mechanizm różnicowy

patent-wynalazek-przyklad-mechanizm-inicjator-cstng-rzeszow
Nr wynalazku: 381218

Układ sterowania pojazdów

Nr wynalazku: 282872

Linia do produkcji twarogu


Nr wynalazku: 350263

Gdzie można zgłosić wzór przemysłowy do ochrony?

w Polsce

w polskim Urzędzie Patentowym RP (UPRP)

ochrona TYLKO na terenie POLSKI

w Europie

w EPO, jako patent europejski

ochrona we wszystkich krajach UE

1. w procedurze międzynarodowej w WIPO
(wymaga zgłoszenia pierwotnego tj. w procedurze krajowej lub europejskiej)

2. za pośrednictwem pełnomocnika z danego kraju

ochrona TYLKO w wybranych krajach

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOSZTÓW PATENTOWANIA WYNALAZKÓW

Patent na wynalazek jest ważny tylko na terenie kraju, który udzielił mu ochrony, więc jeśli interesowałoby Cię poszerzenie tej ochrony w określonych krajach to musisz liczyć się z dodatkowymi kosztami urzędowymi za ochronę (większymi lub mniejszymi – w zależności od wskazanego kraju).

Jednakże maksymalnie do końca 12-stego miesiąca od daty zgłoszenia wynalazku do urzędu krajowego, bądź EPO można dokonać rozszerzenia jego ochrony na dowolny kraj świata z jednoczesnym zachowaniem daty pierwszeństwa zgłoszenia (patent nie utraci nowości). Można tego dokonać według dwóch procedur:

  1. dokonać zgłoszenia bezpośrednio w wybranych krajach, za pośrednictwem pełnomocnika danego kraju (osoby, która Cię reprezentuje) lub
  2. skorzystać z procedury międzynarodowej PCT

OZNACZA TO, ŻE:  nie musisz od razu zgłaszać wynalazku we wszystkich krajach, w których interesuje Cię ochrona i ponosić dodatkowych kosztów urzędowych! Możesz ‘wypróbować’, jak przyjmie się wynalazek w kraju pierwszego zgłoszenia i później zdecydować, czy poszerzenie ochrony jest opłacalne, czy nie.

Jak długo trwa ochrona wynalazków?

Ochrona patentu trwa maksymalnie 20 lat (jeśli ciągle chcesz przedłużać ochronę), jednakże opłaty za ochronę patentu na wynalazek uzależnione są od roku, w którym urząd wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek.

Procedura ochrony wynalazków

czyli jak szybko i prosto zgłosić do ochrony wynalazek, dzięki naszym rzecznikom patentowym

1. Kliknij przycisk i ZŁÓŻ ZAPYTANIE

Kliknij przycisk i ZŁÓŻ ZAPYTANIE

2. Wycena

Wyceniamy usługę i doradzamy w jakiej procedurze dokonać zgłoszenia

3. Opracowanie

Opracowujemy profesjonalną dokumentację i dokonujemy zgłoszenia

4. Uzyskujesz swój CERTYFIKAT