Renata PIJANKA

Od wielu lat jestem członkiem zarządu naszej rodzinnej Kancelarii Patentowej INICJATOR, w której zajmuję się głównie administracyjnymi sprawami dot. praw naszych klientów, a zwłaszcza: pilnuję istotnych terminów zw. z prawami własności intelektualnej, pomagam w rozszerzeniach praw za granicą, pomagam w zgłaszaniu znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i patentów na wynalazki, a ponadto zajmuję się badaniami patentowymi i badaniami zdolności rejestrowej.

Mając na uwadze moje długoletnie doświadczenie zw. z własnością intelektualną przygotowuję także wykazy towarowo-usługowe dla zgłoszeń znaków towarowych, jak również biorę czynny udział w projektowaniu, a później opracowywaniu opisów patentowych, co zwiększa zakres ochrony dla naszych klientów.