Dotacja 2024: patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe

2024-02-11

inicjator
dofinansowanie na znaki towarowe patenty na wynalazki i wzory przemysłowe 2024 rok

Dotacja 2024: patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe – wsparcie finansowe SME

Już od końca stycznia 2024 roku firmy mają wyjątkową okazję skorzystać z programu dotacyjnego EUIPO „SME Fund 2024”, który oferuje wsparcie finansowe (w ramach refundacji) na rejestrację znaków towarowych, patentów na wynalazki (patentów europejskich) oraz na ochronę wzorów przemysłowych. W zależności od wyboru „bonu” (co zostanie opisane dalej) – dofinansowanie wynosi odpowiednio do 1000 euro ALBO do 3500 euro.

Jest to szansa dla firm, które chcą zabezpieczyć swoje innowacje i wzmocnić swoją pozycję na rynku.

Tańszej opcji na ochronę swoich pomysłów aktualnie nie ma. Osoby, które chcą wykorzystać tę szansę zapraszamy do kontaktu przez stronę lub e-mail: poczta@inicjator.pl

W przypadku, jeśli nie wiesz jak możesz chronić swój pomysł koniecznie zobacz:

Jak uzyskać dofinansowanie na ochronę własności intelektualnej?

Proces aplikacyjny w ramach programu SME 2024 jest zaprojektowany tak, aby maksymalnie ułatwić MŚP (mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom) dostęp do środków. Wymaga złożenia wniosku o tzw. BON przez platformę EUIPO, a następnie, po przyznaniu bonu, przedsiębiorcy mają określony czas na jego wykorzystanie i złożenie wniosku o zwrot poniesionych kosztów.

To szansa na znaczące obniżenie barier związanych z kosztami ochrony własności intelektualnej.

Maksymalne kwoty refundacji: ILE możesz odzyskać?

Dzięki programowi SME 2024 przedsiębiorcy mogą liczyć na znaczące kwoty dofinansowania, które mogą znacznie obniżyć koszty związane z rejestracją znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz uzyskaniem patentów.

Maksymalne kwoty refundacji mogą sięgać nawet 1500 euro dla znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz 3500 euro dla patentów na wynalazki, co stanowi istotne wsparcie finansowe dla niektórych przedsiębiorstw.

Należy pamiętać o tym, że powyższe kwoty stanowią CZĘŚĆ kosztów zw. z ubieganiem się o swoje prawo. W ramach programu SME 2024 możesz uzyskać zwrot w wysokości 75% kosztów związanych z rejestracją znaków towarowych i wzorów przemysłowych. W przypadku patentów na wynalazek możesz liczyć na zwrot w wysokości 75% lub 50% kosztów związanych z uzyskaniem patentów europejskich.

Wysokość refundacji dla znaków towarowych i wzorów przemysłowych

W przypadku dofinansowania dla znaków towarowych i wzorów przemysłowych jest to:

 • 75% od opłat urzędowych zw. z rejestracją unijnego znaku towarowego lub wspólnotowego wzoru przemysłowego (ochrona na terytorium UE)
 • 75% od opłat urzędowych zw. z rejestracją krajowych znaków lub wzorów na terytorium UE (na przykład znak towarowy lub wzór przemysłowy w Polsce)
 • 50% od opłat urzędowych zw. z rejestracją krajowych lub regionalnych znaków lub wzorów poza UE (na przykład znak towarowy w USA)

W ramach jednego bonu możesz dokonać zgłoszenia kilku znaków lub wzorów albo dokonać zgłoszenia znaku i wzoru.

Wysokość refundacji dla patentów na wynalazki

W przypadku dofinansowania na patenty europejskie:

 • możesz uzyskać zwrot 75% opłat za zgłoszenie i poszukiwania dla patentu europejskiego
 • możesz uzyskać zwrot 50% kosztów prawnych (pełnomocnika = rzecznika patentowego). Zwrot może więc dotyczyć połowy kosztów poniesionych na przygotowanie opisu patentowego! Zwrot ten ma pewne wymogi, które spełnia nasza kancelaria patentowa.

Kto może skorzystać z dotacji na znaki towarowe, wzory przemysłowe i patenty na wynalazki?

Dotacja jest tylko dla FIRM. Oznacza to, że osoby fizyczne niestety nie mogą starać się o to dofinansowanie.

Tak więc tylko firmy, które planują zarejestrować znaki towarowe, wzory przemysłowe lub uzyskać patenty mają teraz dużą szansę na zwiększenie konkurencyjności i ochronę kluczowych aktywów firmy w sposób kosztowo efektywny.

Definicja MŚP w kontekście dotacji SME 2024

Aby kwalifikować się do programu, przedsiębiorstwo musi spełniać kryteria unijnej definicji MŚP, co oznacza ograniczenia co do liczby pracowników oraz rocznego obrotu lub sumy bilansowej. Program jest dostosowany do potrzeb mniejszych firm, które często najbardziej potrzebują wsparcia w zakresie własności intelektualnej, aby móc konkurować na rynku.

Przedsiębiorstwa są klasyfikowane jako mikro, małe lub średnie na podstawie następujących wartości:

 • Mikroprzedsiębiorstwo:
  • Liczba pracowników: mniej niż 10 osób.
  • Obroty roczne lub suma bilansowa: nie więcej niż 2 miliony euro.
 • Małe przedsiębiorstwo:
  • Liczba pracowników: mniej niż 50 osób.
  • Obroty roczne lub suma bilansowa: nie więcej niż 10 milionów euro.
 • Średnie przedsiębiorstwo:
  • Liczba pracowników: mniej niż 250 osób.
  • Obroty roczne nie więcej niż 50 milionów euro lub suma bilansowa nie więcej niż 43 miliony euro.

tabela MŚP dofinansowanie na znaki patenty i wzory w 2024 roku

Terminy ubiegania się o dotację SME 2024

Aby maksymalnie wykorzystać dostępne środki, zaleca się jak najszybsze rozpoczęcie procesu aplikacyjnego.

Program wystartował pod koniec stycznia 2024, ale ma ograniczone środki. Zakończy się po wyczerpaniu budżetu. Ponieważ zainteresowanie jest duże warto nie zwlekać z decyzją o podjęciu działań zw. z rejestracją znaku towarowego lub wzoru przemysłowego lub patentu na wynalazek.

Co trzeba przygotować do tego dofinansowania?

Dofinansowanie jest stosunkowo łatwe w uzyskaniu i późniejszym rozliczeniu. Aby skutecznie ubiegać się o dofinansowanie konieczne jest:

 • potwierdzenie statusu MŚP (na zasadzie oświadczenia)
 • przygotowanie zaświadczenia o VAT / NIP
 • pobranie wyciągu bankowego przedsiębiorstwa. Na wyciągu powinny być widoczne dane: nazwa i logo banku, nazwa przedsiębiorstwa, pełny numer IBAN i kod BIC/SWIFT
 • dokument potwierdzający (dot. współpracy w ubieganiu się o wniosek z rzecznikiem patentowym)

Ze względu na ww. terminy rozliczenia BONu po jego uzyskaniu warto mieć wcześniej opracowaną strategię ochrony praw własności intelektualnej.

Jak wygląda proces uzyskania bonu na wzory przemysłowe, patenty i znaki towarowe?

Proces ubiegania się o zwrot kosztów dla patentów w ramach programu „Ideas Powered for Business” SME rozpoczyna się od złożenia wniosku o bon. Możesz wybrać dwa bony: na znaki i wzory ORAZ na patenty.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji beneficjenci mają 2 miesiące na dokonanie zgłoszenia swojego prawa w odpowiednim urzędzie patentowym. W tym etapie zalecamy współpracować z rzecznikiem patentowym. Następnie w ww. terminie należy złożyć wniosek o zwrot poniesionych opłat wraz z dowodami płatności.

EUIPO oceni wniosek pod kątem zgodności z warunkami dotacji i po pozytywnej weryfikacji, dokonuje wypłaty zwrotu na wskazane konto bankowe. Szczegółowe terminy opisano w dalszej części artykułu.

Jaki jest termin ważności bonów na znaki, wzory i patenty?

Bony przyznane w ramach programu SME 2024 mają określony termin ważności, który zazwyczaj wynosi kilka miesięcy od daty przyznania. Od uzyskania bonu masz 2 miesiące, aby złożyć pierwszy wniosek o zwrot za poniesione opłaty. Jeśli ten termin jest dla Ciebie zbyt krótki możesz wydłużyć bon o kolejne 2 miesiące.

Po pierwszym wniosku o zwrot w przypadku znaków i wzorów masz dodatkowe 6 miesięcy na ewentualne dodatkowe wnioski o zwroty. Z kolei w przypadku patentów na wynalazki masz dodatkowe 12 miesięcy.

W przypadku, gdy bon wygasł lub nie został wykorzystany w całości nie ma możliwości ponownego ubiegania się o te same środki w ramach programu SME 2024. Ważne jest, aby dokładnie planować działania związane z ochroną własności intelektualnej i wykorzystywać przyznane środki w efektywny sposób.

Czy możesz skorzystać z usług rzecznika patentowego?

Tak. Rzecznik patentowy może być dla Ciebie kluczowym wsparciem w przygotowaniu niezbędnych dokumentów do dofinansowania i jego rozliczenia, jak również uzyskania Twojego prawa.

Zapraszamy do współpracy z naszą kancelarią patentową. Możesz też liczyć na nasze doradztwo strategiczne w zakresie ochrony własności intelektualnej. Jeśli chcesz z nami współpracować napisz na: poczta@inicjator.pl

Czy mogę aplikować, jeśli brałem dotację w poprzednich latach?

Udział w poprzednich edycjach programu nie wyklucza możliwości aplikowania w kolejnych latach. Każda nowa edycja to nowa szansa na uzyskanie wsparcia finansowego na ochronę praw własności intelektualnej.

Podsumowując: każdy przedsiębiorca spełniający kryteria dotacji może starać się ochronę patentową na swój wynalazek (patentem), markę, slogan, grafikę (znakiem towarowym) czy design produktu (wzór przemysłowy).

Zachęcamy przedsiębiorców, którzy wcześniej nigdy nie chronili swoich projektów i/lub nie starali się o to dofinansowanie, aby zdecydowali się na ochronę korzystając z tej okazji.

Czy mogę otrzymać zwrot (refundację) za już zarejestrowany lub zgłoszony do ochrony znak towarowy, wzór lub patent?

Program dotacyjny EUIPO nie obejmuje zwrotu kosztów za prawa własności intelektualnej, które zostały już zarejestrowane lub zgłoszone do ochrony przed otrzymaniem bonu. Dofinansowanie jest dostępne wyłącznie dla nowych zgłoszeń złożonych po przyznaniu bonu, co zachęca do nowych inicjatyw w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Czy mogę złożyć bon na refundację kosztów ochrony dla znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów osobno?

W programie są tylko dwa bony dotacyjne. Jeden na znaki towarowe i wzory przemysłowe, a drugi (niezależny) na patenty na wynalazki.  Niestety nie ma możliwości ubiegania się o bon osobno dla znaków i wzorów.

Możesz więc osobno uzyskać bon pierwszy (znaki + wzory), a później na przykład za miesiąc starać się o bon drugi (patenty).

Warto jednak zaznaczyć, że jeden bon możesz wykorzystać na zgłoszenie kilku znaków / wzorów.

Co, jeśli nie uzyskam rejestracji na znak towarowy, wzór wspólnotowy lub patent?

W przypadku, gdy rejestracja znaku towarowego, wzoru wspólnotowego (przemysłowego) lub patentu na wynalazek nie zakończy się sukcesem nadal możesz ubiegać się o zwrot kwalifikowanych kosztów poniesionych w procesie aplikacyjnym.

Ważne jest, aby śledzić proces i złożyć wniosek o zwrot kosztów zgodnie z warunkami programu, co umożliwia częściowe odzyskanie inwestycji nawet w przypadku niepowodzenia.

Jak długo czeka się na zwrot (refundację) od EUIPO?

Czas oczekiwania na zwrot kosztów od EUIPO może się różnić, ale zazwyczaj proces ten trwa kilka tygodni od momentu złożenia kompletnego wniosku o zwrot. EUIPO dokłada starań, aby proces ten był jak najbardziej sprawny i szybki, umożliwiając przedsiębiorcom szybkie odzyskanie części poniesionych kosztów.

Czasem jednak jest potrzeba złożenia dodatkowych wyjaśnień co może wydłużyć cały proces. Zazwyczaj zwrot trwa 30 dni.

Jestem zainteresowany dotacją na ochronę wynalazków, wzorów lub znaków w 2024 – co dalej?

Jeśli jesteś zainteresowany tym dofinansowaniem najlepiej jest skorzystać z pomocy kancelarii patentowej, która dobrze zna tą dotację. Profesjonalny pełnomocnik pomoże Ci w strategii ochrony Twojej własności intelektualnej, jak również pomoże w dotacji i zgłoszeniu prawa.

W związku z tym, że w edycjach 2022 i 2023 pomogliśmy wielu naszym klientom – serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu z naszą kancelarią poprzez formularz na naszej stronie lub email: poczta@inicjator.pl

Jeśli chcesz działać na własną rękę poszukaj informacji na temat wniosku na stronie EUIPO i postępuj zgodnie z instrukcjami. Upewnij się, że znasz kryteria kwalifikowalności, zgromadź niezbędne dokumenty, opracuj strategię ochrony własności intelektualnej i zaplanuj swoje działania tak, aby maksymalnie wykorzystać dostępne środki finansowe. Dokładne przygotowanie i zrozumienie procesu są kluczowe dla skutecznego wykorzystania programu dotacyjnego.

Zobacz także podobny artykuł na partnerskiej stronie