Zespół

NASZA MISJA

Twoja Własność Intelektualna Jest Najważniejsza

Misją naszej rzeszowskiej kancelarii patentowej jest pomaganie Wszystkim interesantom w skutecznej i mającej znaczenie biznesowe – ochronie pomysłów. Aby tak było ZAWSZE patrzymy szerzej niż tylko na prawo. Potrafimy powiedzieć naszemu klientowi NIE i odradzamy mu działań, które mogą być niekorzystne biznesowo, a czasem jest to ochrona patentowa.

Strategia

Od tego zaczynamy. Ustalamy plan działań do realizacji.

Współpraca

Pomagamy podjąć Ci trudne decyzje i wykonać cele.

Sukces

Dla nas to skuteczna ochrona Twoich pomysłów.

Zaufali nam

ropczyce - kancelaria patentowa podkarpacie
specjał - kancelaria patentowa podkarpacie
rotinger - kancelaria patentowa podkarpacie
moldmaker - kancelaria patentowa podkarpacie
Załduj więcej

POLECAJĄ NAS

Tak Mówią Nasi Partnerzy

RODZINNA FIRMA OD TRZECH POKOLEŃ

Poznaj Swoich Partnerów

Tadeusz Warzybok europejski rzecznik patentowy

Tadeusz WARZYBOK

Prezes zarządu, Europejski rzecznik patentowy, zawodowy przedstawiciel przed EUIPO

Rozwiń Zwiń

Biografia

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, posiadający ogromne doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach technicznych zdobywane w WSK Świdnik, WSK-Rzeszów, Biurze Projektów Przemysłu Terenowego oraz w zawodzie rzecznika patentowego. W latach 1976-95 pełnił funkcję rzecznika patentowego oraz kierownika Ośrodka Wynalazczości i Ochrony Patentowej Politechniki Rzeszowskiej, a począwszy od 1989 rozpoczął działalność prowadząc Biuro Patentowe „INICJATOR” Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie, będąc pierwszym prywatnym biurem patentowym w III RP).

W 1973 był organizatorem Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji oraz współorganizatorem corocznych Turniejów Młodych Mistrzów Techniki i Racjonalizacji. Jako biegły sądowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie z obszaru ochrony własności prywatnej opracował znaczną ilość ekspertyz sądowych. Był patronem 10-ciu, zwłaszcza lokalnych aplikantów rzecznikowskich, a za swą działalność otrzymał wiele odznaczeń, w tym: srebrny i złoty Krzyż Zasługi, odznaczenie zasługi dla Wynalazczości, zasługi dla woj. rzeszowskiego, a w 2018 r. został odznaczony przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych „honorową odznaką zasłużoną dla samorządu rzeczników patentowych”

Przez dwie kadencje był przewodniczącym Okręgowej Rady Rzeczników Patentowych Okręgu Podkarpackiego i członkiem Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

PODSUMOWUJĄC:

Posiada ponad 40-sto letnie doświadczenie na stanowisku rzecznika patentowego dokonując kilkuset zgłoszeń patentowych z dziedziny mechaniki, metalurgii, elektroniki, energetyki i automatyki oraz chemii i budownictwa, a także kilkuset zgłoszeń wzorów przemysłowych i znaków towarowychReprezentuje Klientów w zakresie prawa własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych), prawa autorskiego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Posiada:

  • wpis na listę polskich rzeczników patentowych w Urzędzie Patentowym RP w 1970r. pod Nr 835
  • wpis na listę europejskich rzeczników patentowych w 2004r pod Nr 137620 uprawniający do występowania przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz Biurem Międzynarodowym (WIPO) w sprawach związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych i przemysłowych w dowolnych wybranych krajach świata
  • wpis na listę zawodowych pełnomocników pod Nr 28070 z 2004r. uprawniający do występowania przed Europejskim Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante (Hiszpania), w sprawach związanych ze zgłaszaniem do ochrony znaków towarowych Wspólnoty i wzorów przemysłowych Wspólnoty

Moje Umiejętności i Specjalizacje

Zgłoszenia patentowe, użytkowe 100%
Wzory przemysłowe, znaki towarowe 100%
Sprawy sporne 100%
Małgorzata Chrzanowska rzecznik patentowy Rzeszów inicjator

Małgorzata CHRZANOWSKA

Prokurent, rzecznik patentowy, zawodowy przedstawiciel przed EUIPO

Rozwiń Zwiń

Biografia

Jestem prokurentem w naszej Kancelarii Patentowej i pomagam w obronie własności intelektualnej klientów. Zajmuje się fachowym doradztwem prawno-technicznym (patentowym) oraz zdobywaniem patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych na rzecz moich klientów, a także pomagam w opracowaniu optymalnej strategii IP. Zazwyczaj pracę zaczynam od badań zdolności patentowej lub rejestrowej, a w przypadku pozytywnych wyników – przechodzę do zgłoszenia.

Posiadam bogate doświadczenie z zakresu zgłaszania praw za granicą np. w USA, w Europie, Bliskiego Wschodu, czy w Chinach. Negocjuję również umowy licencyjne, które umożliwiają moim klientom korzystanie z ich praw. W przypadku sporów zazwyczaj przyjmuję strategię polegającą na mediacji (które zazwyczaj są tańsze i prostsze), jeśli takie rozwiazanie sprawy jest akceptowalne przez obie strony.

Jako rzecznik patentowy stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach, aby zapewnić moim klientom najwyższą jakość usług. Moje podejście skupia się na indywidualnym podejściu do każdego klienta, aby zapewnić optymalne rozwiązania i osiągnąć najlepsze rezultaty. Na codzień współpracuję z klientami reprezentującymi podmioty z branż, takich jak: fotowoltaiczna, meblowa, technologiczna, czy inżynieria mechaniczna.

Moje Umiejętności i Specjalizacje

Sprawy sporne 98%
Znaki towarowe i wzory przemysłowe 92%
Wynalazki 87%
Renata Pijanka kancelaria patentowa Rzeszów własność intelektualna

Renata PIJANKA

Członek Zarządu, Starszy specjalista ds. własności intelektualnej

Telefon
-
Rozwiń Zwiń

Biografia

Od wielu lat jestem członkiem zarządu naszej rodzinnej Kancelarii Patentowej INICJATOR, w której zajmuję się głównie administracyjnymi sprawami dot. praw naszych klientów, a zwłaszcza: pilnuję istotnych terminów zw. z prawami własności intelektualnej, pomagam w rozszerzeniach praw za granicą, pomagam w zgłaszaniu znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i patentów na wynalazki, a ponadto zajmuję się badaniami patentowymi i badaniami zdolności rejestrowej.

Mając na uwadze moje długoletnie doświadczenie zw. z własnością intelektualną przygotowuję także wykazy towarowo-usługowe dla zgłoszeń znaków towarowych, jak również biorę czynny udział w projektowaniu, a później opracowywaniu opisów patentowych, co zwiększa zakres ochrony dla naszych klientów.

Moje Umiejętności i Specjalizacje

Administracja prawami IP 95%
Badania patentowe i zdolności rejestrowej 90%
Przygotowywanie formularzy do zgłoszeń 87%
Dawid Pijanka - rzecznik patentowy wynalazca TV

Dawid PIJANKA

Rzecznik patentowy, specjalista ds. wdrożeń, przedsiębiorca i właściciel Wynalazca.TV

Telefon
Rozwiń Zwiń

Biografia

Od wielu lat jestem związany z własnością intelektualną. Oprócz pracy w naszej kancelarii, prowadzę biznesy – np. wynalazca.tv, gdzie pomagam w prototypowaniu i wdrażaniu wielu nowych produktów: od pomysłu do wdrożenia i sprzedaży, (zwłaszcza internetowej). Mam też kanał na Youtube o tej samej nazwie (link), gdzie możesz dowiedzieć się więcej na temat własności intelektualnej i wprowadzaniu produktów na rynek. Możesz mnie jeszcze poznać w gościnnych występach:

Z kolei w naszej kancelarii zajmuję się jej rozwojem, a dodatkowo pełnię obowiązki rzecznika patentowego. Egzamin na aplikację rzecznikowską zdałem najlepiej ze wszystkich aplikujących, co jest wynikiem codziennego obcowania z prawem własności intelektualnej. W kancelarii pomagam zarówno w działaniach administracyjnych dot. praw klientów, jak również sam bezpośrednio przygotowuje dokumentacje zgłoszeniowe, opracowując zarówno opisy, jak i dokumentacje rysunkowe. Moją ulubioną dziedziną własności przemysłowej są patenty.

Chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc m. in. wykłady na uczelniach (np. Uniwersytecie Rzeszowskim, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uczelni ASBIRO), będąc prelegentem na wydarzeniach branżowych tj. Targi Kielce, czy Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG.

Moje Umiejętności i Specjalizacje

Wynalazki i patenty 88%
Dokumentacje techniczne 100%
Wdrażanie produktów 92%