Ochrona Znaków Towarowych

Ochrona znaków towarowych u rzecznika patentowego

Jeżeli chcesz zastrzec nazwę swojego przedsiębiorstwa, nazwę produktu, sygnet używany w Twojej firmie to idealną formą ochrony będzie znak towarowy. Znak towarowy służy do oznaczania towarów i usług oferowanych przez Twoją firmę.

Z definicji przedstawionej w ustawie z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej: znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.[1]

Zarejestrowany znak towarowy jest to swojego rodzaju przywilej przedsiębiorstwa pozwalający na wyłączne prawo do używania oznaczenia w odniesieniu do zarejestrowanych towarów i usług. Rejestracja znaku towarowego pozwala naumieszczenie obok oznaczenie ®, oznaczającego chroniony znak towarowy.

Jeżeli chcesz objąć ochroną swoje logo, nazwę firmy, nazwę produktu lub usługi zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Nasi rzecznicy patentowi służą pomocą w każdej kwestii dotyczącej ochrony Twojego znaku towarowego, od doradztwa w zakresie możliwości ochrony danej nazwy/grafiki, wyboru terytorium, opracowania wykazu towarów i usług, pilnowania opłat, po doradztwo w zakresie ochrony swoich praw i naruszeń znaków towarowych przez inne podmioty. Nasi rzecznicy wesprą Cię w procesie budowania Twojej marki.

[1] U S T AWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508)

Realizacja ochrony znaków towarowych w naszej kancelarii patentowej

Pamiętaj, że pomimo tego iż pochodzimy z Rzeszowa – działamy globalnie. Współpracujemy z klientami z całej Polski, jak również obsługujemy zagranicznych klientów. Praca głównie przebiega online.

  1. Zapytanie dotyczące rejestracji znaków towarowych

Przekazując nam zapytanie odnośnie zgłoszenia znaku towarowego, przekażemy wszelkie informacje dot. kosztów zgłoszenia, ustalenia terytorium ochrony, jak i formy ochrony wybranej nazwy.

  1. Wstępne badania zdolności rejestrowej znaku towarowe

Zanim dokonasz zgłoszenia swojego znaku towarowego, zalecamy przeprowadzenie badań, które pozwolą ustalić, czy Twój znak towarowy (lub podobny) nie został uprzednio zgłoszony przez inny podmiot, tym samym nie narażać się na wniesienie sprzeciwu do Twojej rejestracji.

  1. Dedykowany wykaz towarów i usług dla Twojego znaku towarowego

Po pozytywnych badaniach opracowujemy wykaz towarów i usług dla znaku towarowego i przed zgłoszeniem konsultujemy jego treść.

  1. Zgłoszenie znaku towarowego

Po akceptacji wykazu towarów i usług, otrzymaniu pełnomocnictwa zgłaszamy znak towarowy na wybranym przez Ciebie terytorium.

  1. Uiszczenie opłat urzędowych za znak towarowy

Wraz z dokumentacją zgłoszeniową przekazujemy pełną instrukcję dot. wniesienia opłat urzędowych, tak abyś nie padł ofiara oszustów podszywających się pod Urzędy Patentowe.

  1. Rejestracja znaku towarowego

W zależności od wybranego terytorium, rejestracja znaku towarowego w każdym urzędzie wygląda inaczej – chętnie Ci wszystko wyjaśnimy w ramach współpracy.

Co po rejestracji znaku towarowego? – CHROŃ SWOJE PRAWA

Nasze biuro świadczy usługi dla znaków towarowych również tych zarejestrowanych. Dotyczą one przypomnień o zbliżającym się końcu okresu ochronnego i monitoringu znaku towarowego.

Ochrona znaku towarowego trwa 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego do ochrony w wybranym urzędzie i przed końcem tego okresu należy wnieść odpowiednie opłaty urzędowe. Nasze biuro świadczy usługi przypominania o kończącym się okresie ochronnym, tak aby znak pozostał w mocy nie tylko przez 10 lat.

Z kolei usługa monitoringu znaków towarowych pozwoli Ci na pełna kontrolę nowych, zgłaszanych znaków towarowych, które mogą naruszyć Twój zarejestrowany znak towarowy.

Częste pytania dot. ochrony znaków towarowych

Do zgłoszenia Twojego znaku towarowego potrzebujemy: - Nazwę Zgłaszającego (imię, nazwisko, adres; nazwa firmy, adres, NIP); - Nazwę znaku i/lub jego przedstawienie graficzne (.jpg, .pdf); - Terytorium ochrony (EU / PL / inny kraj lub region); - Ogólne informacje do opracowania wykazu towarów i usług; - Decyzję co do usługi badań zdolności rejestrowej Twojego znaku towarowego; Na podstawie w/w informacji przekażemy: - Umowę, zlecenie i pełnomocnictwo; - Opracowany wykaz towarów i usług; - Wyniki badań; - Dokumentację zgłoszeniową.
W takiej sytuacji najczęściej należy zgłosić każdą wersję znaku towarowego jako oddzielny znak towarowy. Ewentualnie aby zoptymalizować koszty wybierz najczęściej używaną wersję.
Niestety w takiej sytuacji należy zgłosić nowy znak towarowy. Do wykazu towarów i usług nie można dodawać nowych towarów i usług po zgłoszeniu znaku towarowego, natomiast można je usuwać.
Znak towarowy jest chroniony na terytorium gdzie został zgłoszony do ochrony i tak na przykład - rejestracja w Urzędzie Patentowym RP oznacza ochronę tylko i wyłącznie na terenie Polski, ochrona w urzędzie EUIPO oznacza ochronę na terenie Unii Europejskiej, ochrona w Chińskim Urzędzie Patentowym oznacza ochronę tylko na terenie Chin itd. Jeżeli chcesz zgłosić znak w kilku krajach zapraszamy do konsultacji z naszymi rzecznikami patentowymi, którzy doradzą Ci odnośnie ochrony terytorialnej Twojego znaku towarowego i obmyślą najlepszą strategię ochrony.
Międzynarodowy znak towarowy jest to znak zgłoszony na wybranym terytorium / w wybranym, krajowym Urzędzie Patentowym poprzez biuro międzynarodowe WIPO. Międzynarodowy znak towarowy NIE oznacza ochrony na całym świecie.
Badania zdolności rejestrowej to najważniejszy etap całego procesu - więc tak! Nasze biuro przeprowadza badania w bazach patentowych, nie są to poszukiwania „w Internecie”. Twoje badania w google.pl i nasze poszukiwania w bazach wzajemnie się uzupełniają.
Całość zgłoszenia znaku jest podzielone na kilka etapów: -- Etap opracowywania dokumentacji zgłoszeniowej: - Przeprowadzenie badań zdolności rejestrowej przez nasze biuro trwa zazwyczaj do 3-ech dni roboczych, - Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i przekazanie wykazu towarów i usług trwa zazwyczaj do 3-ech dni roboczych, - Zgłoszenie znaku po zaakceptowaniu wykazu towarów i usług zazwyczaj do 1 dnia roboczego. -- Etap rozpatrywania w urzędzie /”smooth procedure”/: - Czas na wniesienie opłat urzędowych za zgłoszenie znaku to jeden miesiąc od daty zgłoszenia znaku towarowego, - Publikacja znaku trwa do dwóch tygodni, - Okres sprzeciwowy trwa 3 miesiące, - Wydanie decyzji przez Urząd Patentowy RP, około 2 tygodnie po zakończeniu okresu sprzeciwowego, - Czas na wniesienie opłat urzędowych za rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP to trzy miesiące od daty wydania decyzji, - Wydanie świadectwa to około 2 miesiące.
Całość zgłoszenia znaku jest podzielone na kilka etapów: -- Etap opracowywania dokumentacji zgłoszeniowej: - Przeprowadzenie badań zdolności rejestrowej przez nasze biuro trwa zazwyczaj do 5-ciu dni roboczych, - Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i przekazanie wykazu towarów i usług trwa zazwyczaj do 3-ech dni roboczych, - Zgłoszenie znaku po zaakceptowaniu wykazu towarów i usług zazwyczaj do 1 dnia roboczego. -- Etap rozpatrywania w urzędzie /”smooth procedure”/: - Czas na wniesienie opłat urzędowych za zgłoszenie znaku to jeden miesiąc od daty zgłoszenia znaku towarowego, - Publikacja znaku trwa kilka dni, - Okres sprzeciwowy trwa 3 miesiące, - Urząd EUIPO Alicante po zakończeniu okresu sprzeciwowego wydaje świadectwo do 2 tygodni.
W każdej chwili możesz złożyć odpowiedni wniosek o zmianie danych Właściciela, a my możemy Ci w tym pomóc. Na Twoja prośbę opracujemy również umowę sprzedaży znaku towarowego, którą wraz z wnioskiem należy przekazać do odpowiedniego urzędu. Pamiętaj, aby każdy urząd zawsze posiadał Twoje aktualne dane!