Sprawy Sporne, Naruszenia

Sprawy sporne i naruszenia u rzecznika patentowego

Zarejestrowanie znaku towarowego i wzoru przemysłowego odbywa się z zachowaniem okresu sprzeciwowego, który pozwoli każdemu zainteresowanemu zapoznać się ze zgłoszeniem znaku / wzoru i złożeniem sprzeciwu do rejestracji. Dla znaku towarowego taki okres trwa 3 miesiące po publikacji znaku w bazach urzędu. Jeżeli dla Twojego zgłoszenia znaku towarowego osoba trzecia złoży sprzeciw, nie zostanie wydana decyzja do czasu rozstrzygnięcia sprzeciwu przez Urząd Patentowy RP. Zdarza się, że sprzeciw zostaje rozstrzygnięty dopiero na drodze sądowej.

Tak samo w przypadku, gdy namierzyłeś zgłoszony znak towarowy, który narusza Twoje prawa wyłączne, możesz złożyć sprzeciw do rejestracji takiego znaku towarowego, aby nie doszło do rejestracji znaku który Cię narusza.

Sprawy sporne, naruszenia to wbrew pozorom bardzo częste zjawisko, a nasze biuro służy pomocą w każdej kwestii dotyczącej takich sporów. Przeprowadzimy Cię przez proces zarówno złożenia sprzeciwu do rejestracji, jak i odpowiedzi na otrzymany sprzeciw.

Przed całym procesem sprzeciwowym możesz również otrzymać lub wysłać list ostrzegawczy jako szansa na polubowne załatwienie sprawy spornej. Nasi rzecznicy patentowi służą pomocą również w takich sprawach!

Do spraw sporów i naruszeń można również zaliczyć tzw. unieważnienia. Jest to rodzaj wniosku składany w urzędzie o wygaszenie danego prawa, czy to patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawa ochronnego na znak towarowy. Takie unieważnienie składa się do praw, które zostały już udzielone. Zdarza się również, że takie unieważnienie możesz otrzymać do swojego prawa. Zgłoś się do naszego biura, a nasi rzecznicy patentowi będą w stanie pomóc w obu przypadkach.

Pomoc w sprawach spornych i naruszeniach w naszej kancelarii patentowej

Pamiętaj, że pomimo tego iż pochodzimy z Rzeszowa – działamy globalnie. Współpracujemy z klientami z całej Polski, jak również obsługujemy zagranicznych klientów. Praca głównie przebiega online.

  1. Zapytanie

Przekazując nam zapytanie, opisz swój problem – otrzymałeś list ostrzegawczy? Otrzymałeś pismo o unieważnienie? Ktoś narusza Twoje prawa? Przekażemy wszelkie informacje dot. kosztów i ustalenia strategii postępowania.

  1. Zapoznanie się z Twoją sprawą

Po zapoznaniu się z Twoją sprawą otrzymasz niezbędną dokumentację wraz z informacjami jaką dokumentację musisz złożyć.

  1. Procedura

W zależności od Twojego przypadku, poinformujemy Cię o postępach.

  1. Zakończenie

Każdy etap postepowania traktujemy oddzielnie, tak abyś mógł podejmować decyzje o dalszym postepowaniu na bazie wyników poprzedniego etapu. Decyzję odnośnie zakończenia sporu podejmujesz Ty, po bieżącej konsultacji z nami!

Częste pytania dot. spraw spornych i naruszeń

Od momentu publikacji znaku w bazach urzędu (UPRP lub EUIPO) masz 3 miesiące.
Od momentu publikacji rejestracji wzoru przemysłowego masz 6 miesięcy na złożenie sprzeciwu.
Od momentu publikacji decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego masz 6 miesięcy na złożenie sprzeciwu.
Taki wniosek możesz złożyć w każdej chwili, jednak do maksymalnie 5 lat od momentu, gdy dowiedziałeś się o takim prawie.