Co to jest i jak chronić wzór użytkowy

Co to jest wzór użytkowy?

Wzór użytkowy – dotyczy kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o tzw. trwałej postaci (patrz 2 podpunkt), którego cechy istotne nie są widoczne jedynie „gołym okiem” (wymagają pokazania wewnętrznej jego budowy), przy czym musi on spełniać następujące warunki:

nowość światowa – rozwiązanie do daty jego zgłoszenia w Urzędzie nie może być znane – nie może być podane do wiadomości publicznej tj. publikowane na stronach internetowych, pokazywane na targach, sprzedawane itp. (publikacje zagraniczne sprzed daty zgłoszenia również wpływają na brak nowości!)
rozwiązanie o charakterze technicznym – musi dotyczyć kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, co oznacza, iż ochronie tej podlega jedynie gotowy wyrób, a nie: sposób, technologia, algorytmy, skład (receptura) lub sposób wytwarzania np. maści, roztworów itp. (zobacz co to jest patent)

Wzorem użytkowym mogą być na przykład: różnego rodzaju urządzenia, maszyny i mechanizmy (np. przekładnie), monitory, panele fotowoltaiczne i inne

Uwaga! Nie wszystkie kraje udzielają ochrony na wzory użytkowe (wynika to z ich przepisów prawnych – nie wszędzie istnieje ‘kategoria’ wzoru użytkowego).

Co przygotować do ochrony wzoru użytkowego?

W dokumentacji patentowej dla wzorów użytkowych oprócz specjalistycznego opisu, wykonanego zgodnie z procedurami i sporządzonego przez rzecznika patentowego kluczowym elementem jest wizualne przedstawienie Twojego rozwiązania. Aby Twój rzecznik mógł wykonać opis i zgłosić wzór użytkowy do ochrony powinieneś dostarczyć mu odpowiedni materiał w postaci rysunków technicznych* – oczywiście po wcześniejszej konsultacji z rzecznikiem (podpowie on na jakich elementach należy się skupić)

Rysunki techniczne* powinny zawierać:

Wyrób pokazany w całości

wzor-uzytkowy-dokumentacja-techniczna-cstng-rzeszow

Przekroje techniczne

wzor-uzytkowy-rysunki-techniczne-cstng-rzeszow

Szczegóły techniczne

Oprócz tego należy wskazać rzecznikowi patentowemu jakie zalety posiada Twoje rozwiązanie, czym różni się od tych dostępnych na rynku oraz podać kompletne nazewnictwo techniczne (niepotoczne) wszystkich części składowych rozwiązania (numeracja na rysunku technicznym złożeniowym wraz z opisem*)

*Nie wiesz, jak zrobić rysunki techniczne / nie masz do tego narzędzi / chcesz zaoszczędzić czas na tworzeniu dodatkowych ujęć i wprowadzaniu poprawek przez rzecznika patentowego? Optymalny materiał ilustracyjny przygotujemy za Ciebie razem z CSTNG

Co może być wzorem użytkowym (praktyczne i chronione przykłady)?

Moduł oświetlenia

Numer wzoru: 118101

Mechanizm do sprężarek

Numer wzoru: 101175

Urządzenie rozdrabniające

Numer wzoru: 106974

Gdzie można zgłosić wzór użytkowy do ochrony?

 

w Polsce

w polskim Urzędzie Patentowym RP (UPRP)
ochrona TYLKO na terenie POLSKI

 

w wybranych krajach świata

za pośrednictwem pełnomocnika z danego kraju
ochrona TYLKO w wybranych krajach (w których istnieje ‘kategoria’ wzoru użytkowego)

Jak długo trwa ochrona wzorów użytkowych?

Ochrona wzoru użytkowego trwa maksymalnie 10 lat (jeśli ciągle chcesz przedłużać ochronę), jednakże opłaty za ochronę wzoru użytkowego uzależnione są od roku, w którym urząd wydał decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy. Ochrona wzoru użytkowego trwa 3 lata od daty pierwotnego zgłoszenia.

Procedura ochrony wzorów użytkowych

czyli jak szybko i prosto zgłosić do ochrony wzór użytkowy, dzięki naszym rzecznikom patentowym

1. Kliknij przycisk i ZŁÓŻ ZAPYTANIE

Kliknij przycisk i ZŁÓŻ ZAPYTANIE

2. Wycena

Wyceniamy usługę i doradzamy w jakiej procedurze dokonać zgłoszenia

3. Opracowanie

Opracowujemy profesjonalną dokumentację i dokonujemy zgłoszenia

4. Certyfikat

Uzyskujesz swój CERTYFIKAT