NASZA INNOWACYJNA OFERTA

Innowacyjne Biuro Patentowe istnejące od 1989 roku
Nowa i niespotykana oferta specjalistycznych usług


Razem stworzymy prawdziwe INNOWACJE

Typowe biuro

Badania patenotwe
Badania zdolności rejestrowej
Zgłoszenia patentowe
Sporządzanie umów i regulaminów
Walka w sądach
Profesjonalne wyceny
Monitoring znaków towarowych
Szkolenia indywidualne i grupowe (nowy program od 2017)
Doradztwo i konsultacje

Nietypowe usługi

Projektowanie techniczne innowacji w 3D, opisy i dokumentacje techniczne 2d i 3d, analizy mes i symulacje, doradztwo inżynierskie
Prototypownie i wykonywanie części na drukarkach 3D i/lub maszynach CNC, wydruki i gadżety
Śledzenie i analiza nowych technologii i zgłoszeń konkurencji, poszukiwanie i analiza techniczna innowacyjnych technologii i urządzeń, monitorowanie terminów płatności
Prezentacje innowacji: grafika 3d, rendery – wizualizacje 3D, animacje 3d

Badania patentowe – od tego się zaczyna #1

Badania patentowe to usługi badawcze, które polegają na sprawdzaniu i analizie specjalistycznych baz patentowych. Po przeprowadzonych badaniach otrzymujesz ekspercki raport – sprawozdanie. W zależności od potrzeb i etapu, na którym znajduje się Twój pomysł przeprowadzamy badania stanu techniki, badania czystości patentowej i badania zdolności patentowej.

Badania stanu techniki – znajdź inspirację

Szukasz inspiracji i chcesz uzyskać informację o znanych dotychczas rozwiązaniach z danego zakresu techniki? Dzięki tym badaniom będziesz mógł poznać  budowę i zasadę działania różnych urządzeń oraz technologii! Wykorzystaj tę wiedzę do opracowania ulepszeń, bądź stwórz coś zupełnie nowego!

 • zyskaj inspirację
 • zdobądź nową i ekspercką wiedzę z danej dziedziny
Wypełnij ten formularz

Badania czystości patentowej – uniknij problemów

Posiadasz niechronione jeszcze rozwiązanie? Dzięki tym badaniom dowiesz się, czy Twoje rozwiązanie nie narusza praw osób trzecich i w zależności od wyników badań podjąć dalsze działania (rozpocząć ochronę lub bezpiecznie wycofać się z rynku)

 • chroń swoje pomysły
 • uniknij niepotrzebnych kosztów ochrony (jeśli wyniki badań są negatywne)
 • uniknij stresu, kosztów i walki w sądach z konkurencją
Wypełnij ten formularz

Badania zdolności patentowej – sprawdź swój pomysł

Posiadasz niechronione jeszcze rozwiązanie? Dzięki tym badaniom dowiesz się, jakie istnieją konkurencyjne rozwiązania do Twojego i czy Twój pomysł nadaje się do opatentowania i jeśli tak, to w jakiej formie (wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy)

 • chroń swoje pomysły
 • uniknij niepotrzebnych kosztów ochrony (jeśli wyniki badań są negatywne)
Wypełnij ten formularz

Badania zdolności rejestrowej – od tego się zaczyna #2

Badania zdolności rejestrowej to usługi badawcze, które polegają na sprawdzaniu i analizie specjalistycznych baz patentowych. Po przeprowadzonych badaniach otrzymujesz ekspercki raport – sprawozdanie. Dotyczą one znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Badania zdolności rejestrowej znaków towarowych

Zakładasz firmę? Sprawdź czy jej nazwa nie jest już zarejestrowana! A może opracowałeś wyróżniające Cię z pośród konkurencji nowe logo, logotypy, grafiki, hasła reklamowe, bądź modele 3D? Upewnij się, że nie naruszasz praw osób trzecich i chroń swoją markę!

 • chroń swoją markę
 • uniknij niepotrzebnych kosztów ochrony (jeśli wyniki badań są negatywne)
 • uniknij stresu, kosztów i walki w sądach z konkurencją
Wypełnij ten formularz

Badania zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych

Masz nową koncepcję na nowy design swojego produktu? Wyróżniasz się na rynku? Nie zwlekaj i zastrzeż swój wzór nim Twoja konkurencja wykorzysta Twój pomysł i będzie z niego czerpać profity!

 • chroń swoje pomysły (nowy design)
 • uniknij niepotrzebnych kosztów ochrony (jeśli wyniki badań są negatywne)
 • uniknij stresu, kosztów i walki w sądach z konkurencją
Wypełnij ten formularz

Dokonujemy zgłoszeń patentowych – uzyskaj swój certyfikat!

znak rozpoznawczy firmy/towaru/usługi np.: nazwa, logo, logotyp, grafiki, hasła i slogany (wyrażenia), przestrzenny model, ‘maskotki przedsiębiorstw’

Znaki towarowe

 • zgłoszenie krajowe w Urzędzie Patentowym RP (UPRP)
 • zgłoszenie unijnego znaku towarowego w EUIPO
 • zgłoszenie w wybranych krajach świata
  • zgłoszenie w procedurze międzynarodowej w WIPO
  • przy współpracy z pełnomocnikami z ponad 50-ciu krajów
Wypełnij ten formularz

Wzory przemysłowe

 • zgłoszenie krajowe w Urzędzie Patentowym RP (UPRP)
 • zgłoszenie w Unii Europejskiej –  wspólnotowego wzoru w EUIPO
 • zgłoszenie w wybranych krajach świata
  • zgłoszenie w procedurze międzynarodowej w WIPO
  • przy współpracy z pełnomocnikami z ponad 50-ciu krajów
Wypełnij ten formularz

kształt zewnętrzny (design) np.: meble, opakowania, uchwyty, obudowy, obuwie

wyrób o charakterze technicznym np.: mechanizmy, urządzenia, moduły oświetleniowe

Wzory użytkowe

 • zgłoszenie krajowe w Urzędzie Patentowym RP (UPRP)
 • zgłoszenie w wybranych krajach świata, w których istnieje ta forma ochrony, przy współpracy z pełnomocnikami z ponad 50-ciu krajów
Wypełnij ten formularz

Patenty na wynalazek

 • zgłoszenie krajowe w Urzędzie Patentowym RP (UPRP)
 • zgłoszenie patentu europejskiego w EPO
 • zgłoszenie w wybranych krajach świata,
  • w procedurze międzynarodowej PCT
  • przy współpracy z pełnomocnikami z ponad 50-ciu krajów
 • odpowiedzi na zarzuty urzędów – jeśli dany Urząd Patentowy postawił Ci zarzuty, które uniemożliwiają otrzymanie patentu pomożemy Ci opracowując odpowiednią analizę wszystkich postawionych zarzutów i dokonamy stosownej odpowiedzi oraz ewentualnej korekty opisu lub zastrzeżeń
Wypełnij ten formularz

wyrób, urządzenie, mechanizm, linia produkcyjna, sposób lub metoda otrzymywania produktu, receptura lub przepis

 Sporządzamy i sprawdzamy umowy, licencje i regulaminy

Umowy licencyjne

Chcesz udzielić komuś pozwolenia na korzystanie z Twoich praw i zarabiać? Opracujemy dla Ciebie odpowiednią umowę licencyjną na Twoich warunkach, a nie Licencjobiorcy!

Wypełnij ten formularz

Umowy o przeniesienie praw

Zamierzasz sprzedać prawa do chronionego znaku towarowego lub swojego rozwiązania? Sporządzimy dla Ciebie najbardziej korzystną umowę.

Wypełnij ten formularz

Regulaminy znaków towarowych

Zgłaszasz znak towarowy współnie z innymi podmiotami gospodarczymi? Nasi eksperci przygotują dla Ciebie wymagany przepisami regulamin znaku towarowego.

Wypełnij ten formularz

Zmiany wpisu w rejestrach urzędowych

Kupiłeś lub sprzedałeś znak towarowy lub swoje chronione rozwiązanie? Zmieniłeś nazwę firmy, bądź adres? Opracujemy odpowiednie wnioski i powiadomimy Urząd o dokonanych zmianach.

Wypełnij ten formularz

Szczegółowa analiza i sprawdzenie umów i licencji

A może jesteś po drugiej stronieSprawdzimy, czy  umowa Twojego kontrahenta jest dla Ciebie bezpieczna i nie zawiera ‘kruczków prawnych’.

Wypełnij ten formularz

Chronimy Twoje prawa – działamy w urzędach i sądach!

Wypełnij ten formularz

 ZIELONE ŚWIATŁO
list ostrzegawczy

Zanim zapalisz swojemu naruszycielowi żółte światło – rozpoczynając agresywne działania urzędowe (dodatkowe koszty) – warto nawiązać kontakt z naruszycielem i wezwać go do dobrowolnego wycofania się z rynku. Opracujemy odpowiedni list ostrzegawczy i wyślemy go do naruszyciela.

ŻÓŁTE ŚWIATŁO
rozpoczęcie postępowania

Jeżeli Twój naruszyciel nie zrezygnuje z ubiegania się o rejestrację identycznego i/lub podobnego pomysłu lub nie zaprzestanie naruszać Twoich praw rozpoczynamy procedurę przed urzędem, bądź procedurę sądową. Analizujemy dowody, przygotowujemy argumentację i składamy sprzeciw lub pozew do sądu.

CZERWONE ŚWIATŁO
naruszyciel ma prawa

Jeżeli naruszyciel uzyskał już prawa wyłączne (np. prawo ochronne, patent, prawo z rejestracji)  i złożenie sprzeciwu nie jest już możliwe, a Ty byłeś wcześniej na rynku, to w Twoim imieniu podejmujemy się unieważnienia takiego prawa.

CZERWONE ŚWIATŁO
naruszyciel nie ma praw

Jeżeli naruszyciel nie posiada żadnych praw do korzystania z Twojego rozwiązania, bądź do niego podobnego rozpoczynamy postępowanie sądowe przed odpowiednim Sądem Powszechnym, w którym domagać się będziemy zaniechania naruszania i uzyskania dla Ciebie rekompensaty finansowej.

A co jeśli jesteś po drugiej stronie ?!
Bronimy Twoich interesów!

Wypełnij ten formularz

 ZIELONE ŚWIATŁO
otrzymałeś list ostrzegawczy

W przypadku, gdy otrzymałeś list ostrzegawczy udzielimy Ci eksperckiej opinii na temat zasadności zawartych w nim zarzutów i doradzimy, jakie podjąć dalsze działania tj., czy uznać zarzuty za bezzasadne i stanowczo odpowiedzieć na list lub w przypadku zasadności zarzutów, podejmiemy wszelkie działania, by doprowadzić do polubownego załatwienia sprawy.

ŻÓŁTE ŚWIATŁO
rozpoczęto wobec Ciebie postępowanie

Jeśli Twój przeciwnik złożył sprzeciw do Urzędu opracowujemy szczegółową analizę techniczno-prawną postawionych zarzutów i udzielamy merytorycznej odpowiedzi.

CZERWONE ŚWIATŁO
sprawa jest już w Sądzie

W przypadku wystąpienia sprawy sądowej reprezentujemy Cię, jako Twój Pełnomocnik przed odpowiednimi Sądami. Chronimy Twoich interesów. Zaufaj nam i naszemu ponad 40-sto letniemu doświadczeniu!

Profesjonalne wyceny – kupujesz / sprzedajesz ?

Korzystając ze specjalistycznych metod, wymagających szczegółowych analiz rynku, technologii i innych istotnych aspektów dokonujemy wyceny wartości handlowej

1. znaków towarowych
2. wzorów przemysłowych
3. wzorów użytkowych
4. patentów na wynalazek

Wypełnij ten formularz

Monitoring znaków towarowych

Czy wiesz, że od 15.04.2016 Twoje zarejestrowane znaki towarowe nie stanowią już żadnej przeszkody dla nowych zgłaszanych w UPRP znaków towarowych? Polski Urząd Patentowy nie sprawdza już bowiem, czy nowy, zgłaszany znak nie narusza znaków tych zarejestrowanych wcześniej!

TERAZ TO TY…

jesteś zobowiązany do śledzenia nowych zgłoszeń znaków towarowych! Jedyną możliwością, aby Twój potencjalny naruszyciel nie uzyskał ochrony jest terminowe wniesienie sprzeciwu. Oznacza to konieczność ciągłego monitorowania baz znaków towarowych! Nie masz na to czasu? ZLEĆ to specjalistom!

Wypełnij ten formularz

SZKOLENIA
[nowy program od 2017]

Interesuje Cię wiedza z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, dotycząca znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz patentów na wynalazki?

Wspólnie z naszym partnerem Centrum Szkolnictwa i Technologii Nowych Generacji – CSTNG od 2017 roku rozpoczynamy intensywny program szkoleń  grupowych i indywidualnych o różnym poziomie zaawansowania, skierowanych do przedsiębiorców, studentów, beneficjentów projektów europejskich, zarządów firm, dyrektorów marketingu i strategii rozwoju, działów prawnych, inżynierów czy pracowników naukowych.
Zapisz się do newslettera CSTNG, a pierwszy dowiesz się o najnowszych szkoleniach!

Potrzebujesz szkolenia już teraz? Nie ma problemu!

Wypełnij ten formularz

Doradztwo i konsultacje

Masz pytanie? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń, napisz lub umów się na spotkanie i odwiedź nas w naszym biurze

Nie tylko Biuro Patentowe 

czyli INNOWACYJNE USŁUGI świadczone razem z

DZIAŁ PROJEKTOWANIA TECHNICZNEGO

Projektowanie techniczne 3D w systemach CAD
Tworzenie dokumentacji 2D, 3D i opisów technicznych
Symulacje kinematyczne, dynamiczne i analizy MES,
Inżynieria odwrotna
DORADZTWO INŻYNIERSKIE

DZIAŁ PRODUKCJI

Druk 3D, obróbka i malowanie wydruków 3D
Produkcja prototypów i części na maszynach CNC

DZIAŁ BADAŃ INNOWACYJNOŚCI I WYNALAZCZOŚCI

Śledzenie i analiza technologii oraz urządzeń konkurencji
Poszukiwanie i analiza techniczna technologii i urządzeń
MONITORING TERMINÓW PŁATNOŚCI

DZIAŁ GRAFIKI 3D

Tworzenie modeli 3D
Grafika 3D – rendery / wizualizacje
Animacje i symulacje 3D
Złóż zapytanie w CSTNG