Ochrona Wzorów Przemysłowych

Ochrona wzorów przemysłowych u rzecznika patentowego

W przypadku chęci zastrzeżenia kształtu przedmiotu – jedynie zewnętrznej postaci wyrobu (bez zastrzegania jego cech, właściwości, czy elementów znajdujących się wewnątrz) najszybszą i najtańszą formą ochrony jest ochrona jako wzór przemysłowy.

Z definicji przedstawionej w ustawie z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej: wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.[1]

Rejestracja wzoru przemysłowego to swojego rodzaju przywilej przedsiębiorstwa dzięki któremu nabywa on prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze np. Rzeczypospolitej Polskiej, czy Unii Europejskiej.  Właściciel zarejestrowanego wzoru przemysłowego może zakazać wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu produktów, które mogłyby ten wzór naruszać.

Jeżeli chcesz objąć ochroną swój produkt, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Nasi rzecznicy patentowi służą pomocą w każdej kwestii dotyczącej ochrony Twojego wzoru przemysłowego, od doradztwa w zakresie możliwości ochrony, formy przedstawienia produktu, wyboru terytorium, pilnowania opłat, po doradztwo w zakresie ochrony swoich praw i naruszeń wzorów przemysłowych przez inne podmioty. Nasi rzecznicy wesprą Cię w procesie ochrony Twojego produktu.

[1] USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508)

Realizacja ochrony wzorów przemysłowych w naszej kancelarii patentowej

Pamiętaj, że pomimo tego iż pochodzimy z Rzeszowa – działamy globalnie. Współpracujemy z klientami z całej Polski, jak również obsługujemy zagranicznych klientów. Praca głównie przebiega online.

  1. Zapytanie dotyczące ochrony wzoru przemysłowego

Przekazując nam zapytanie odnośnie ochrony wzoru przemysłowego, przekażemy wszelkie informacje dot. proponowanej ilości chronionych wzorów, kosztów zgłoszenia oraz ustalenia terytorium ochrony.

  1. Wstępne badania zdolności rejestrowej

Zanim dokonasz zgłoszenia swojego wzoru przemysłowego, zalecamy przeprowadzenie badań, które pozwolą ustalić, czy Twój wzór przemysłowy (lub podobny) posiada zdolność rejestrową i nie został uprzednio zarejestrowany na rzecz innego podmiotu, tym samym nie narażać się na unieważnienie rejestracji Twojego wzoru przemysłowego przez osoby trzecie.

  1. Zgłoszenie wzoru przemysłowego

Po akceptacji wszystkich odmian wzoru przemysłowego, otrzymaniu pełnomocnictwa zgłaszamy wzór przemysłowy na wybranym przez Ciebie terytorium.

  1. Opłaty urzędowe

Wraz z dokumentacją zgłoszeniową przekazujemy pełną instrukcję dot. wniesienia opłat urzędowych, tak abyś nie padł ofiarą oszustów podszywających się pod Urzędy Patentowe.

  1. Rejestracja wzoru przemysłowego

W zależności od wybranego terytorium, rejestracja wzoru przemysłowego w każdym urzędzie wygląda inaczej, w 1 etapie otrzymasz skróconą procedurę.

Odmiany wzoru przemysłowego

Najczęstszym problemem związanym z ochroną wzoru przemysłowego jest określenie ilości odmian danego produktu. Wzór przemysłowy chroni jedną postać danego produktu, każda wprowadzona modyfikacja w kształcie, kolorze jest odrębnym wzorem przemysłowym – kolejną odmianą wzoru przemysłowego, jeżeli całość połączona jest wspólną ideą. Zmiana struktury drewna na stoliku, wprowadzenie dodatkowego elementu graficznego, opakowanie produktu w innej wersji kolorystycznej – wszystko to daje kilka odmian wzoru przemysłowego.

Wzór przemysłowy możesz chronić w formie rysunku technicznego, ochroni on cały kształt Twojego produktu i chroniony będzie w dowolnej wersji kolorystycznej, jednak nie ochroni charakterystycznego koloru, faktury, ornamentu, który Twój produktu może posiadać.

Częste pytania dot. ochrony wzorów przemysłowych

Do zgłoszenia Twojego wzoru przemysłowego potrzebujemy: - Nazwę Zgłaszającego (imię, nazwisko, adres; nazwa firmy, adres, NIP); - Imię, nazwisko i adres Twórcy wzoru przemysłowego; - Rysunki techniczne, zdjęcia Twojego produktu (.jpg, .pdf); - Terytorium; - Decyzję co do usługi badań zdolności rejestrowej; Na podstawie w/w informacji przekażemy: - Umowę, zlecenie i pełnomocnictwo; - Opracowane rysunki zgłoszeniowe lub instrukcję ich wykonania; - Wyniki badań; - Dokumentację zgłoszeniową.
Każdy kolor produktu to odrębna odmiana wzoru przemysłowego, dlatego należy zgłosić tyle odmian wzoru ile występuje jego wersji kolorystycznych. Drugą formą ochrony jest rysunek techniczny, jednak nie chroni on charakterystycznego koloru produktu, a jedynie jego kształt.
Tak, jednak kluczowa jest tutaj ilość miesięcy – jeżeli mniej niż 12, możesz jeszcze dokonać zgłoszenia wzoru przemysłowego.
Znak towarowy służy do oznacza towarów i usług według zgłoszonego wykazu towarów i usług, natomiast wzór przemysłowy chroni kształt produktu. Logo, etykieta, czy opakowanie może być chronione wzorem przemysłowym, jednak w przypadku naruszenia jest słabszą forma ochrony.
Tak! Jeżeli od zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP nie minęło 6 miesięcy, możesz jeszcze dokonać zgłoszenia wzoru przemysłowego w wybranym kraju (lub kilku) bazując na tzw. pierwszeństwie.
Etap opracowywania dokumentacji zgłoszeniowej: - Przeprowadzenie badań zdolności rejestrowej przez nasze biuro trwa zazwyczaj do 14 dni roboczych, - Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i przekazanie jej do akceptacji trwa zazwyczaj do 5 dni roboczych, - Zgłoszenie wzoru po akceptacji trwa zazwyczaj do 2 dni roboczych, Etap rozpatrywania w urzędzie /”smooth procedure”/: - Czas na wniesienie opłat urzędowych za zgłoszenie wzoru to jeden miesiąc od daty zgłoszenia, - Publikacja wzoru trwa do dwóch tygodni, - Wydanie decyzji przez Urząd Patentowy RP, około 2 miesiące - Czas na wniesienie opłat urzędowych za rejestrację wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym RP to trzy miesiące od daty wydania decyzji, - Wydanie świadectwa to około 2 miesiące.
Etap opracowywania dokumentacji zgłoszeniowej: - Przeprowadzenie badań zdolności rejestrowej przez nasze biuro trwa zazwyczaj do 14 dni roboczych, - Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i przekazanie jej do akceptacji trwa zazwyczaj do 5 dni roboczych, - Zgłoszenie wzoru po akceptacji trwa zazwyczaj do 2 dni roboczych, Etap rozpatrywania w urzędzie /”smooth procedure”/: - Czas na wniesienie opłat urzędowych za zgłoszenie wzoru to jeden miesiąc od daty zgłoszenia, - Publikacja wzoru trwa kilka dni, - Urząd EUIPO Alicante rejestruje wzór do 7 dni.
W każdej chwili możesz złożyć odpowiedni wniosek o zmianie danych Właściciela, a my możemy Ci w tym pomóc. Na Twoja prośbę opracujemy również umowę sprzedaży wzoru przemysłowego, którą wraz z wnioskiem należy przekazać do odpowiedniego urzędu. Pamiętaj, aby każdy urząd zawsze posiadał Twoje aktualne dane!