Kim jest rzecznik patentowy?

2023-04-22

inicjator
kim jest rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy jest pełnomocnikiem tj. reprezentuje klienta na mocy udzielonego przez niego pełnomocnictwa i działa w jego imieniu przed Urzędem Patentowym RP (UPRP),  przed Biurem Międzynarodowym (WIPO), przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), przed sądami powszechnymi (w tym WSA i NSA) w sprawach z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej.

PRAWO: Posiadana przez nas wiedza z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej (IP) zapewnia naszym klientom profesjonalną obsługę zgodnie z procedurami obowiązującymi  w UPRP, EPO, WIPO, EUIPO i sądami powszechnymi.

TECHNIKA: Posiadamy wiedzę z różnych dziedzin techniki, takich, jak: mechanika, hydraulika, elektronika i elektrotechnika, chemia, czy informatyka. Wiedza ta jest wymagana do stworzenia optymalnego opisu patentowego i opracowania jak najszerszych zastrzeżeń patentowych dla naszych klientów.

Dlaczego potrzebujesz naszego rzecznika patentowego?

 • Rozwiążemy złożone problemy – opracujemy złożone opisy patentowe wymagające specjalistycznej wiedzy, zgodnie z wymaganiami proceduralnymi
 • Zaoszczędzisz swój cenny czas – korespondencja z Urzędami i pełnomocnikami, wnioski, opisy, rysunki – zostaw to nam, TY zajmij się swoimi sprawami
 • Znajdziemy optymalne rozwiązanie – doradzimy, jak to osiągnąć najtaniej i najszybciej,
 • Zawsze odpowiadamy na czas – terminowo odpowiadamy na pisma z Urzędów patentowych i wezwania dotyczące Twoich zgłoszeń
 • Przeprowadzimy badania patentowe – przeszukamy bazy patentowe, co pozwoli Ci uniknąć poniesienia dodatkowych kosztów w przypadku negatywnych wyników analizy Twojego rozwiązania
 • Stworzymy profesjonalną dokumentację – opracowujemy szczegółowe, specjalistyczne i zgodne z wymogami opisy i zastrzeżenia patentowe, rysunki i inne niezbędne dokumenty
 • Zgłosimy Twoje rozwiązanie – wraz z opracowaną dokumentacją złożymy wnioski o ochronę znaku towarowego, wzóru przemysłowego, wzóru użytkowego, patentu na wynalazek
 • Reprezentujemy Cię w sądach – doświadczenie inżynierskie pozwala rzecznikowi lepiej bronić Twoich interesów w sprawach technicznych, niż przeciętnemu radcy prawnemu / adwokatowi
 • Przygotowujemy umowy licencyjne – nasze umowy zapewnią Ci maksymalne korzyści na Twoich warunkach
 • Monitorujemy Twoje znaki towarowe – kontrolujemy, czy konkurencja nie próbuje naruszyć i/lub skopiować Twojej marki
 • Poszerzamy Twoją ochronę – do ochrony rozwiązania poza Polską dobierzemy odpowiednią procedurę (EPO, WIPO, PCT, EUIPO)
 • Współpracujemy z zagranicą – od lat ściśle współpracujemy z kancelariami z każdego kontynentu i umożliwiamy ochronę na całym świecie